Tekstoppdrag

.

Det er ikke bare tid som er penger. Godt språk er det også.

.

Hvordan man formulerer seg skriftlig er ofte avgjørende for hvor godt man når frem i sin kommunikasjon med omverden. Presise formuleringer bidrar til å korte ned tiden mellom vurdering og beslutning. 

Jeg bistår gjerne!

.

..

Kort om min bakgrunn:

I tillegg til mitt mellomfag i Informasjon og Samfunnskontakt fra NMH/BI, der nettopp kommunikasjon sto sentralt, har jeg viet betydelige deler av mitt voksne liv til det å forumulere meg skriftlig. I særlig grad gjelder dette innenfor det skjønnlitterære feltet, med blant annet to bokutgivelser, men også i form av ulike oppdrag gjennom mitt enkeltmannsforetak. Se under Referanser for mer utfyllende informasjon.

.

Hva jeg kan tilby:

Tekstutforming ut fra gitte ideer, produktspesifikasjoner og fakta, samt utforming av brev, prosjektbeskrivelser osv.

Skjønnlitterær vurdering: Nærlesing og vurdering av skjønnlitterære manus, uansett sjanger, og uansett hvor langt manuset har kommet i utviklingsprosessen.

Redigering av en større tekstmengde ned til for eksempel artikler, brosjyrer, prospekter, flyers etc.

Artikkelskriving basert på intervju eller skriftlig underlagsmateriell.

@ Research  – i bred betydning av begrepet, men fortrinnsvis informasjonsinnhenting og innsamling av underlagsmateriale (fysisk og digitalt).

.

Jeg har ingen veiledende prisliste. Til det er oppdragenes art for forskjellige. Så:

– ta gjerne kontakt for å få et tilbud !

.

.

.

.

.

.

Reklamer